Ο λογαριασμός μουperm_identity

Η Modeco, πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο του Παιδικού-Νεανικού-Οικιακού Επίπλου, Ξενοδοχειακού-Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Ζητά

α) Εξωτερικό Πωλητή για την Βόρεια Ελλάδα

β) Στέλεχος Πωλήσεων για το κατάστημα Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία στις Πωλήσεις
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή χρήση Σχεδιαστικού Προγράμματος AutoCAD
 • Σπουδές Διακόσμησης θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα & Συνεργασία
 • Αναπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον
 • Συνεχή Εκπαίδευση
 • Προοπτικές Εξέλιξης

Επιθυμητές συστατικές επιστολές, οι οποίες θα προσκομίζονται κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων.

Αποστείλατε Βιογραφικό σημείωμα

Τηλ.: 2493025301-3, fax: 2493025304

e-mail: d.anagnostouli@modeco.gr