Ο λογαριασμός μουperm_identity

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΣΕΩΝ MODECO

Χωρίς πιστωτική κάρτα

Χωρίς προκαταβολή

Έως 84 δόσεις

ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                         

Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα modeco
και επιλέξτε το προϊόν ή τα προϊόντα που θέλετε…

• Η χρηματοδότηση χορηγείται από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα


• Το πιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια


• Η χορηγούμενη χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της συνολικής δαπάνης αγοράς των αγαθών. Ελάχιστο ποσό χορηγούμενης χρηματοδότησης 500€ και μέγιστο 40.000€

• Η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 6 έως 84 μήνες

• Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό 13% και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης

• Ελάχιστη μηνιαία δόση από 30€

• Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100€

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

για μισθωτό: α) ταυτότητα, β) τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας, γ) τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης στην οποία εργάζεται (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία του αιτούντα – ημερομηνία πρόσληψης, μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)

για συνταξιούχο: α) ταυτότητα, β) τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας, γ) Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Συντάξεων

για εισοδηματία: α) ταυτότητα, β) τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας

για ελεύθερο επαγγελματία/επιχειρηματία: α) ταυτότητα, β) τα 2 τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας


• Άμεση έγκριση από την τράπεζα ποσού αξίας έως 1.000€

• Η χορηγούμενη χρηματοδότηση αφορά πελάτες και παραγγελίες λιανικής

• Η χορηγούμενη χρηματοδότηση δεν ισχύει για επιχειρηματικές αγορές (τιμολόγια)