Γραφεία

Αυτόνομα ή ενταγμένα στις βιβλιοθήκες modeco σε ποικιλία διαστάσεων και ξύλινων αποχρώσεων είναι έξυπνα σχεδιασμένα, ώστε να αφήνουν τον απαραίτητο χώρο για μελέτη ή άλλες δραστηριότητες.