Οικονομικά Στοιχεία

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του Έτους 2012.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του Έτους 2013.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του Έτους 2014.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του Έτους 2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του Έτους 2016.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του Έτους 2017.