Γενικές Συνελεύσεις

20/8/2018        

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

23/5/2018        

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

16/8/2017         

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

26/9/2016          

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

 30/8/2016           

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

8/6/2016           

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

7/7/2015           

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

9/6/2015          

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

6/6/2014           

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε  κλικ εδώ.

 

16/7/2013          

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση, κάντε κλικ εδώ.